Şartlar ve Gizlilik Politikası

Şartlar

Satış İptal İade ve Fesih Sözleşmesi

 1.   Sözleşmenin Tarafları
  1.1.    İşbu Sözleşme; bir tarafta https://www.bipost.dotamedya.com ile diğer tarafta BİPOSTve Alt Domainleri (dotamedya.com ve  bipost.dotamedya.com) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak olan kişi/kişiler/kurum arasında kurulmuş sayılacaktır. BİPOST ve Alt Domainleri ile birlikte hizmet alan ve hizmet veren tarafları içermektedir. Hizmet alanları ve hizmet veren sosyal medya ve dijital platform kullanıcılarını buluşturarak aracılık hizmeti sağlar.


 1.2.    İşbu Sözleşme’de bundan sonra alıcı konumundaki kişi/kişiler/kurum “MÜŞTERİ”; hizmet verecek olan taraf ise “BİPOST ve Alt Domainleri” olarak anılacaktır. Müşteri, BİPOST ve Alt Domainlerine üye olup hizmet alan ve sunan kişileri kapsamaktadır. Ayrıca bipost.dotamedya.com, web sitesi üzerinden hizmet sunan kişilere de hizmetleri karşılığı ödeme sunmayı taahhüt eder. Bu kullanıcılara, hizmet alan kişiler tarafından alınan hizmet bedellerinin komisyonu kesilir ve ödemeleri gönderilir. Her bir bipost.dotamedya.com sitesi üyesi kendi kazançlarının vergilerinden sorumludurlar.


 1.3.    BİPOST ve Alt Domainleri; www.bipost.dotamedya.com üzerinde belirtilen hizmetleri Sözleşme’deki şartlar dâhilinde sağlayan satıcı konumundaki taraf olup; MÜŞTERİ ise bu hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli bilgileri sağlayan ve hizmet karşılığı bedeli ödeyen alıcılardır. Ayrıca bipost.dotamedya.com sitesinde hizmetleri gerçekleştiren kullanıcılar MÜŞTERİ olmanın yanında bundan sonra HİZMET SAĞLAYICILAR diye bahsedilecektir.


 1.4.    Üç farklı web sitesi üzerinde konumlandırılan ve dijital ürün niteliği taşıyan ürünler 1.5 - 1.6 ve 1.7 maddelerinde tarif edilmişlerdir.


 1.5.    bipost.dotamedya.com web sitesine üye olan kullanıcılar verilen görevleri yaparak para kazanırlar ve kendileri de bu görev verebilirler. Görev yaparak tam onay alan kullanıcılar belirtilen rakamlarda ücret kazanmaya hak kazanmışlardır.


 1.6.    dotamedya.com web sitesinde yer alan kullanıcılar ise belirli sosyal medya görevleri vererek 1.5. maddede belirtiler kullanıcılara görevlerini icra ettirirler. 

1.7.    bipost.dotamedya.com web sitesinde yer alan kullanıcılar hem MÜŞTERİ hem de HİZMET SAĞLAYICI olarak geçmektedir.

Satış Sözleşmesinin Konusu ve İşleyişi


 2.1.    İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sosyal medya ve dijital platformlarında oluşturdukları hesaplarında reklam veya tanıtım gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MÜŞTERİ’nin hatasız olarak verdiği bilgiler doğrultusunda BİPOSTve alt domainleri  tarafından internet sitesinde belirtilen hizmetlerin sunulması ve karşılığında MÜŞTERİ’nin Sözleşme’ye ilişkin bedeli ödemesinden ibarettir.


 2.2.    İşbu Sözleşme; Türk Hukukuna tabi olup Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve sonrasında çıkabilecek tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki tüm hakları korunmaktadır.

2.3. Madde 1.5’de yer alan web sitesi ana sağlayıcı olarak belirlenmiştir. Burada yer alan kullanıcılar verilen sosyal medya görevlerini yaparak para kazanmaya hak sağlarlar. Takip eden madde 1.6 ve 1.7’de yer alan web sitelerindeki kullanıcılar ise görev verirler ve bunun karşılığında ücret öderler. Ödedikleri bu ücretin bir kısmı 1.5. maddede yer alan sitenin kullanıcılarına gider bir kısmı ise sistem tarafından komisyon bedeli olarak kesilir. 

2.4. Verilen görevleri admin onaylamak zorunda değildir. Ancak görev veren kullanıcılar verdiği görevlerden hukuki olarak kendileri sorumludurlar. Verilen görev onaylanmış dahi olsa görev içeriği sorumluluğu tamamı ile görev veren kişiye aittir. Admin sadece metin içeriğini inceler ve onay verir.

İptal ve İade Sözleşmesi

 

3.1. Sözleşme tarafları aşağıdaki maddelerde tek tek sayılacaktır. Her biri için iptal ve iade koşulları farklı işler.

3.2. bipost.dotamedya.com sitesinde yer ala ve görev yapan kullanıcılar ilk taraftır. Sistemde verilen görevleri yapmak ile sorumludurlar. Verilen her görevi yapmak zorunda değildirler. Görevler arasında seçim yapabilirler. Ancak verilen görevleri belirtilen şartları tam olarak yaptıkları durumda ücreti almaya Hakkı kazanırlar. 

3.2.1. Yukarıdaki 3.2. maddede yer alan kullanıcılar verilen görevleri hatalı yaptıkları zaman ücret almaya hak kazanamazlar. Ancak görevleri sistem dışında herhangi bir paylaşım yapmaları yasaktır. Bu tip durumlarda tek taraflı olarak kullanıcı sistemden uzaklaştırılır. Tanımlanmış bakiyesi sistemde kalır. Daha önce kazandığı tüm ücret kullanıcıdan geçmişe dönük olarak faizi ile geri alınır. Ayrıca da  kazandığı tüm ücretin 10 katı kadar da tazminat ödemeye razı olur. 

3.2.2. Verilen görevlerin kötüye kullanımı durumunda da üst maddede yer alan tüm cezai sorumluluklar birebir geçerlidir. 

3.3. dotamedya.com sitesi sistemdeki ikinci taraftır. Burada yer alan kullanıcılar görev veren ve sistemden ücret karşılığı sosyal medya hizmeti alan kişilerdir. Buradaki kişiler verdikleri görevlerden kendileri sorumludur. Madde 2.4’de yer alan şartlara tabi olarak verdikleri görevler admin tarafından onaylansa dahi herhangi bir cezai durum gerektiren sorumluluklardan kurtulamazlar. Ayrıca böyle bir durumda bipost.dotamedya.com tarafından da yasal olarak tazminat alma hakkı saklıdır. 

3.3.1. dotamedya.com sitesi hizmet sağlayıcı ana sitedir. İptal hükümleri 3.3. maddede sayılan durumlarda tek taraflı olarak yapılmaktadır. Eğer kullanıcının üyeliği iptal edilir ise sistemdeki bakiyesi geri iade edilir. 

3.3.2. dotamedya.com sitesinde verilen tüm görevler tek taraflı olarak iptal edilme hakkı sisteme aittir. Özellikle rakip sistemlerin burada görev vermeleri yasaktır. Referans linki görevi, Sosyal medya hesaplarıyla giriş yapılan uygulama veya sistemler, Cinsel içerikli görev, Siyasi görev veya herhangi bir seçimi destekler nitelikte görevler, SMM Panel, Sosyal Medya takipçi beğeni satışı siteleri, illegal bahis ve diğer yasalara karşı içerikler ve para kazandıran diğer sitelerin reklamını yapmalarına izin verilmez. Aksi durumda yüklenilen bakiyeler geri iade edilmez. Bakiye sistemi ile çalışan bu platformda alınmak istenilen hizmet tarafımızca gerçekleşemez ise geri iade sağlanabilir. Aksi durumda kullanıcının bakiyesini iade hakkı yoktur. Sistemde yer alan kategoriler ve alt anlık olarak güncellenmektedir. Bakiye yükleyen kişiler bunu bilerek ve kabul ederek yükleme yapmak durumundadırlar. Eğer bakiye bir hizmeti almak için yüklenmiş ise ve daha sonra almak istediği hizmet kategorisi ve alt servisi kaldırmış ise bir ay içerisinde sistemimiz tarafından eklenmesi için beklenmelidir. Eğer bir ay içerisinde servis eklenmez ise bakiye iadesi bakiye eklediği karta sağlanacaktır.

3.3.3. İade sağlanması uygun bulunduğu durumda daha önce deneme amacı ile ve bonus olarak tanımlanmış bakiye yatırılan miktardan düşürülerek iade sağlanır.

DoTa Medya

Gizlilik Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1.   Sözleşmenin Tarafları

 1.1.    İşbu Sözleşme; bir tarafta https://www.BİPOST .dotamedya.com ile diğer tarafta BİPOST ve Alt Domainleri (dotamedya.com) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak olan kişi/kişiler/kurum arasında kurulmuş sayılacaktır. Bundan sonra SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN kasıt web tabanlı siteler, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama dahil tüm platformları kapsayacaktır.

 1.2.    İşbu Sözleşme’de bundan sonra alıcı konumundaki kişi/kişiler/kurum “MÜŞTERİ”; hizmet verecek olan taraf ise “BİPOST ve Alt Domainleri” olarak anılacaktır.

 1.3.    BİPOST ve Alt Domainleri; www.BİPOST .dotamedya.com üzerinde belirtilen hizmetleri Sözleşme’deki şartlar dâhilinde sağlayan satıcı konumundaki taraf olup; MÜŞTERİ ise bu hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli bilgileri sağlayan ve hizmet karşılığı bedeli ödeyen alıcılardır. BİPOST ve alt domainleri üzerinden kullanıcı oluşturup giriş yapan kişiler müşteri olabilir ve sisteme para yatırabilirler. Yatırdıkları parayı geri çekemezler, tamamını kullanmak zorundadırlar.

 1.4.    Taraflar www.BİPOST .dotamedya.com ve alt domainleri üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına almış sayılacaktır. MÜŞTERİ tüm ana ve alt domain kullanıcılarını ifade eder.

 1.5.    İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ (Ana ve tüm alt domainler), talep ettiği hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

 1.6.    Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 1.   Sözleşme Konusu

 2.1.    İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesaplarındaki ve dijital platformlarındaki reklam veya tanıtım gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MÜŞTERİ’nin hatasız olarak verdiği bilgiler doğrultusunda BİPOST ve alt domainleri  tarafından internet sitesinde belirtilen hizmetlerin sunulması ve karşılığında MÜŞTERİ’nin Sözleşme’ye ilişkin bedeli ödemesinden ibarettir.

 2.2.    İşbu Sözleşme; Türk Hukukuna tabi olup Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve sonrasında çıkabilecek tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki tüm hakları korunmaktadır.

 1.   Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 3.1.   BİPOST ve alt domainleri; müşterinin internet sitesi üzerinden talep ettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabul edilmesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte BİPOST ve alt domainleri ; ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul ederek sipariş konusu hizmeti Sözleşme şartları dâhilinde vereceğini kabul ve taahhüt edecektir.

 3.2.   BİPOST ve alt domainleri ; Müşteri’nin ödeme şekli ve ödemesi gereken toplam bedeli açıkça belirtilecek ve Müşteri’yi bu konuda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirecektir.

 3.3.    BİPOST ve alt domainleri; siparişin kabulü ve ödemenin onaylanması işlemlerinin tamamlanmasının ardından, MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu hizmeti sunmak için derhal işlemlere başlayacak, işin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede işi tamamlayacaktır. Tamamlanmayan işlemlerde ücret eksik kalan miktar kadar ücret iadesi yapılacaktır.

 3.4.   BİPOST ve alt domainleri; talep etmiş olduğu hizmete ilişkin sosyal medya KULLANICI ADINI ve açıkça belirtilmiş olan gerekli bilgileri BİPOST ve alt domainlerine doğru ve eksiksiz olarak verecektir. Aksi halde hizmetin yerine getirilememesinden MÜŞTERİ sorumludur. Her müşteri satın aldığı hizmetlerin doğacağı tüm hukuki durumdan kendisi sorumlu olacaktır. BİPOST görev onaylayan ekibi sadece yazın ve imla hatalarına bakarak talep edilen görevi ve hizmeti onaylar. Anayasaya ve Tüm Ceza kanunlarınlarına aykırı olan işlemlerinden müşterinin bizzat kendisi soruludur.

 3.5.    BİPOST ve alt domainleri  tarafından MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesabına ve dijital platformuna ilişkin ŞİFRE; KESİNLİKLE TALEP EDİLMEYECEKTİR. Ancak hesaplar gizli olmamalıdır.

 3.6.    MÜŞTERİ; talep ettiği hizmet doğrultusunda sosyal medya hesabını GİZLİ HESAP YAPMAYACAK; herkese açık konuma getirecektir. BİPOST ve alt domainleri  müşteriden talep etmiş olduğu kullanıcı adının yanlış olmasından, kullanıcı adının değiştirilmesinden veya hesabın kapalı yani diğer bir anlatımla“GİZLİ HESAP” olmasından veya kısıtlı hesap olmasından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 3.7.    MÜŞTERİ; sosyal medya hesabının ve şifrelerinin güvenliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda doğabilecek zarar ve ziyandan kendisi sorumlu olacaktır.

 3.8.    MÜŞTERİ; aldığı hizmet dâhilinde BİPOST ve alt domainleri tarafından aldığı tüm uyarı, ihtar ve bildirimlere uyacaktır. 

 3.9.    BİPOST ve alt domainleri ; sipariş edilen hizmet doğrultusunda sağladığı Sosyal medya hizmetleri gönderimine ilişkin olarak bir hata olması, araya APİ sisteminden kaynaklı olarak gönderilmeme gibi bir durumda hesapların karışması halinde; Web sitesinde bulunan e-posta adresine veya Web Sitesinde bulunan İletişim bölümüne yapılacak bildirimle 30 gün içerisinde hatayı telafi edecek; hatanın telafi edilememesi halinde MÜŞTERİYE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan haklarını sağlayacaktır.

 3.10.    MÜŞTERİ; hizmet dâhilinde BİPOST ve alt domainleri tarafından sağlanan sosyal medya takipçi, abone ve beğeni ve sistemdeki diğer hizmetler kullanarak; erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, yasalara aykırı faaliyetlerde bulunmamayı taahhüt eder. Bu gibi faaliyetlere girişmesi halinde meydana gelebilecek tüm sorun ve problemlerde zararı tazmin etmeyi taahhüt eder.

 3.11.    Müşteri sosyal medya takipçi, sosyal medya beğeni veya vb.. aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 3.12.    MÜŞTERİ; hizmete ilişkin sosyal medya hesaplarındaki tüm dosya, doküman, veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda doğabilecek sorunlardan BİPOST ve alt domainleri herhangi bir kusur iletilemez.

 3.13.    BİPOST ve alt domainleri ; Müşteri tarafından bilgileri iletilen sosyal medya hesap ve sayfalarını hizmet sağlamadan önce incelemez, gözden geçirmez, doğruluğunu kontrol etmez ve Müşteri tarafından oluşturulmuş sayfa ve hesaplar hakkında herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. 

 3.14.    BİPOST ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması, kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı fiillere girişmesi gibi sebeplerle; Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. BİPOST ve alt domainleri ; hukuka aykırı filleri ve eylemleri öğrendiği andan itibaren MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin Sözleşme’yi feshederek vermiş olduğu hizmeti silmek hakkına sahiptir.

 3.15.    BİPOST ve alt domainleri; müşterinin istekleri doğrultusunda ve işbu Sözleşme ile mevzuat hükümleri kapsamında hizmet verecek olup; illegal hiçbir oluşum veya faaliyet içerisinde yer almayacak ve hizmet sağlamayacaktır. MÜŞTERİ; hizmetin sunulmasını talep ettiği sosyal medya hesabının içeriğinden kendisi sorumlu olduğundan; oluşabilecek her türlü zarardan ve ziyandan BİPOST ve Alt Domainleri hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 3.16.    BİPOST ve alt domainleri ; MÜŞTERİLERİNE sunmakta olduğu hizmetleri bazen “APİ” üzerinden de sağlayabilmektedir. APİ sistemindeki hata, gecikme, yoğunluk, güncelleme gibi BİPOST ve alt domainlerinin elinde olmayan durumlardan doğabilecek hizmet gecikmelerinden BİPOST ve alt domainleri sorumlu değildir.

 3.17.    BİPOST ve alt domainleri i tarafından sipariş doğrultusunda sunulan paketlerin içeriğinde bulunan “Organik hizmetler Mevcuttur" ifadesi çoğunluğu kapsamaktadır kalan kısmı BİPOST ve alt domainlerine giriş yapan ama gerçek kişiler tarafında kullanılan pasif hesaplar olabilmektedir. Müşterinin paketlerden herhangi birini satın alması halinde bu şartlar'ı  kabul ettiği okuduğu ve onayladığı anlamına gelmektedir.

BİPOST ve alt domainleri  vaad ettiği Organik hizmetler tamamı ile gerçek kullanıcılar tarafından sağlanır. Sisteme kaydolan gerçek kullanıcılar sizin verdiğiniz görevi kendi cihazlarından açtıkları reel hesaplar ile gerçekleştirirler. Eğer BİPOST sitesinde görev yapan kullanıcılar sahte hesaplar ve bot yöntemler ile görev yaparlar ise hak ettikleri para sıfırlanacak ve bir daha sisteme giriş yapmamak üzere banlanacaklardır. Doğacak hak kayıplarından ise cezai sorumluluk aldıklarını kabul ederler.

 3.18.    BİPOST ve alt domainleri tarafından sağlanan hizmet içerisinde APİ kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi için MÜŞTERİ tarafından BİPOST ve alt domainleri bildirimde bulunulması gerekir. 

 3.19.    BİPOST ve alt domainleri; Müşterinin hataya ilişkin bildiriminden itibaren maksimum 30 iş günü içerisinde sorunu çözümleyecektir. Aksi halde Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca cayma ve diğer seçimlik hakları saklıdır. Müşteri bunu okumuş, kabul etmiş ve buna göre hizmet alımında bulunduğunu taahhüt ve kabul eder.

 3.20.    BİPOST ve alt domainleri tarafından gönderilen takipçiler güncelleme veya kapanma gibi sorunlarla karşılaşabilir ve takipçi, beni ve yorum vb.. hizmet kaybına yol açabilir. Bu konuda BİPOST ve alt domainlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterinin  Web sitesinde bulunan İletişim bölümüne yazarak bildirim yoluyla talepte bulunması halinde bu talep doğrultusunda ve imkânlar dâhilinde durumu değerlendirilip karar verilir ve müşteriye geri bildirimde bulunulur.

3.20.1 BİPOST  ve   kullanıcılarının ve alt domainlerinden verilen hizmetlerden görev veren kullanıcılar kendileri sorumludur. Editör ekibi sadece belirli rakamlara ve gramatik incelemelere bakar. Hizmetten görev tanımı yapan kişi kendi bizzat sorumluluğundadır. Tanımlanan görev illegal, bahis, cinsel içerikli görevlerin tanımlanması yasaklanmıştır. Cezai müeyyideden bizzat hizmet tanımı yapan kişi sorumlu olacaktır. Sağlık alanında manipülatif görev tanımları yapmak kesinlikle yasaktır

 3.21.    İnstagram ve diğer sosyal medya kuruluşlarının zaman zaman güncellemeler yaparak hesap silme veya kısıtlama hakkı bulunduğundan; bu gibi durumlar BİPOST ve alt domainlerinin sorumluluğu dışındadır. İnstagram ve benzeri sosyal medya şirketleri tarafından bu gibi bir işlem yapılması halinde BİPOST ve alt domainlerinin  hiçbir şekilde sorumluluğu doğmayacaktır. Müşteri bunu okuyup kabul ettiğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

 3.22.    Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde BİPOST ve alt domainleri; Müşterinin siparişine ilişkin olarak tutulmuş olan bilgi ve dosyaları depolamakla yükümlü değildir.6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hakları saklı tutulmaktadır.30 gün sonrasında silme hakkına sahiptir.

3.23. Görev yapan yani BİPOST  kullanıcıları yaptıkları tüm işlemlerden kendileri sorumludur. Herhangi bir mağduriyet durumunda ve BİPOST kullanıcıların yaptığı olumsuz işlemlerde, paylaşımlardan, hatalardan, bizzat görevi üzerine alan BİPOST kullanıcısı sorumludur. Bunun için işletilecek tüm hukuki süreçlerden BİPOST sitesi değil kullanıcısı sorumlu tutulur.

 1.   Ücret

 4.1.    İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilât gerçekleşir.

 4.2.   BİPOST ve alt domainleri  tarafından sunulan bu hizmetlere ilişkin ödemeler 3D SECURE sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Sistemden hizmet almak için Weepay ödeme yöntemi kullanılır. Para yatırma işlemi bu ödeme kuruluşu ile API üzerinden gerçekleştirilir. Bakiyenin sisteme yansımaması durumunda bankası ile ve Weepay.co ile iletişime geçmek sorumluluğu size aittir. Para dağıtımı ise PAPARA ile sağlanmaktadır. PAPARA API ile sağlanan dağıtım işlemlerinde firma ile aranızdaki sorumluluklar BİPOST sistemini bağlamaz.

 4.3.    MÜŞTERİ tarafından ödeme yapılmaması halinde BİPOST ve alt domainleri  hiçbir şekilde hizmete başlama, ifa hazırlığı yapma veya edim yükümlülüklerini yerine getirme borcu altında değildir.

 4.4.    Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı BİPOST ve alt domainleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

 4.5.    BİPOST ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin ödeme işlemini tamamlamasına kadar ilgili hizmeti kapatma, açma, değişiklik yapma veya ücreti artırıp azaltma haklarını saklı tutar.

 4.6.    Ödemenin yapılmasının ardından çıkabilecek tüm hukuki ihtilaflarda MÜŞTERİ’nin Tüketici olarak sahip olduğu Kanuni hakları saklıdır. Bu konuda BİPOST ve alt domainleri tarafından kendisine her türlü kolaylık ve destek sağlanır.

 1.   İletişim ve Bildirim Adresleri

 5.1.    Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat veya bildirim için BİPOST ve alt domainleri  tarafından info@BİPOST .dotamedya.com mail adresi kullanılacak; MÜŞTERİ tarafından ise sipariş verirken belirttiği mail adresi kullanılacaktır.

 5.2.    MÜŞTERİ sipariş adresinde belirttiği posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 5.3.    Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

 5.4.    BİPOST ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin belirttiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin gelmediğini veya kendisine ulaşmadığını iddia edemeyecektir. Söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 1.   Sözleşmenin Feshi

 6.1.    MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde 6098 sayılı Kanun uyarınca alacaklının temerrüdü gerçekleşecektir ve bu durumda BİPOST ve alt domainlerinin hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır. 

 6.2.    Müşteri’nin beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde hizmetin sağlanamamasından BİPOST ve alt domainleri  sorumlu olmadığı gibi yine hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır.

 6.3.    MÜŞTERİ; Sözleşme’nin anlatılan şekilde BİPOST ve alt domainleri tarafından haklı olarak feshi halinde kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 6.4.    MÜŞTERİ;6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Kanundaki şartlar dâhilinde feshetme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından Sözleşmenin sona erme süresinden önce feshedilmesi halinde BİPOST ve Alt Domainleri tarafından feshe kadar yapılan tüm işlemlerin karşılığı olarak takdir edilen kesinti yapılabilecektir. Müşteri bu hükmü beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 6.5.    MÜŞTERİ’nin kusuru sebebiyle gerçekleşen fesihlerde BİPOST ve alt domainlerinin her türlü tazminat hakkı saklıdır.

7.0 Kesinlikle yargı süreci sonuçlanmamış içerikler ile alakalı görevler oluşturmayınız. Yargı süreci tamamlanmış olsa bile taraflar ile alakalı olumlu olumsuz içerikler oluşturulması yasaktır.

 

 1.   Yetki

 

 7.1.    İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1.   İşbu sözleşme bu maddeyle birlikte5 sayfa, 8 madde ve 46alt maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imzalanmıştır. Tarafların fiziki varlıkları olmaksızın hüküm altına alınması sebebiyle işbu sözleşme Mesafeli Satış Sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Siparişin verilmesinin ardından BİPOST ve alt domainleri tarafından ödemenin kabul edilmesiyle birlikte Sözleşme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulmuş sayılacaktır.

 

 1. Kullanıcı sözleşmesiniz kabul ettiğiniz takdirde size kampanya sms gönderimini,  müşteri deneyimi ve kampanya aramaları kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. dotamedya.com veya BİPOST .dotamedya.com sitesi üzerinden kaydolan tüm kullanıcılar tanımladıkları görevler rakip bir platform için geçersiz sayılacaktır. Rakip bir görev sistemine ya da kullanıcıları ücretli bir platforma davet edemez. Sistem üzerinden sağladıkları kullanıcılar ile iletişime geçip para kazandırma vaadinden bulunamaz. Sistem dışında ücret karşılığı iş yaptıramaz. BİPOST ALT DOMAİNLERİ ile ilgili olumsuz bir beyanda bulunamaz ve bu beyan üzerine kendi platformuna çekemez. Ücret karşılığı sistemde yer alan hiç bir görev için talepte bulunamaz. Aksi durumda sisteme vereceği zarara göre min. 30.000 ₺ ile 150.000 ₺ arası tazminat ödemeyi kabul eder.

DoTa Medya